Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cooler (คูล-เออะ) n.
1. ภาชนะสำหรับแช่ของให้เย็น, เครื่องทำของให้เย็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน