Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


convenience (ค็อนฝีน-เย็นซ) n.
1. ความสะดวก, สะดวก, เครื่องให้ความสะดวก
2. อยู่ใกล้มือ, เหมาะ
3. ห้องส้วม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน