Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


contribution (คอนทริบยู-ฌัน) n.
1. ให้เงินช่วยเหลือ, สนับสนุน
2. อุดหนุน, เขียนเรื่องอุดหนุนหนังสือพิมพ์, เรื่องที่เขียนให้หนังสือ พิมพ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน