Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


contrast (คอน-ทแร็ซท) n. vt. vi.
1. เทียบเคียงเพื่อที่จะได้เห็นความผิดแผก, เครื่องเทียบให้เห็น, ความผิดแผกกัน, ตรงกันข้าม, สี (ตัดกัน), สีขาวสีดำจัดในรูปถ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน