Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


content (ค็อนเทนท-) n. adj. vt.
1. บรรจุ, สุขเกษม, มักน้อย, ความสำราญใจ, สำราญใจ, จุใจ, พอใจ, ดู contain จุ, สันโดษ, ของที่บรรจุอยู่ภายใน, จุ, ความจุ, มี
2. เขียนวงให้, จำกัดวง
3. ข้อความภายใน, สิ่งที่มีอยู่ภายในหนังสือหรือจดหมาย, สารบัญ
4. รั้งสติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน