Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


contaminate (ค็อนแท็ม-อิเนท) vt.
1. ทำให้เน่า, ทำให้มีเชื้อ โรค, ทำให้เปื้อนเปรอะ, ความโสโครก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน