Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


contain (ค็อนเทน-) vt.
1. บรรจุ, จุ, ความจุ, มี, ของที่บรรจุอยู่ภายใน
2. เขียนวงให้, จำกัดวง
3. สิ่งที่มีอยู่ภายในหนังสือหรือจดหมาย, ข้อความภายใน, สารบัญ
4. รั้งสติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน