Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


construction n.
1. สร้าง, ผิดกับ -ness เพราะ -ness หมายถึงสภาพและคุณสมบัติ ซึ่งตรงกับคำว่า ความ, การปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง, เช่น, ตั้ง, ทำ, ก่อ
2. รูป, รูปทรง
3. การผูกประโยค, ผูก (ประโยค)
4. ความหมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน