Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


constrain (ค็อนสทเรน-) vt.
1. บังคับ, ขัง, การระงับความรู้สึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน