Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conspiracy (ค็อนสพี-ระซิ) n.
1. ร่วมหัวกันคิดอุบาย, ร่วมกัน, คิดกบฎ, ช่วยกันสนับสนุน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน