Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


consideration n.
1. พิจารณา, เคารพ, นับถือ, ถือเสียว่า, รู้สึกว่า, เห็นว่า, รำลึก, คำนึงถึง, นึกถึง, ข้อพิจารณา, ความพิจารณา, การคิดหรือการพิจารณา
2. ของตอบแทน, รางวัล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน