Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conservation (ค็อนเซิฝ-, คอนเซอะเฝ-ฌัน) n.
1. ออม, ประหยัด, สงวน, รักษา, พิทักษ์, ป้องกัน
2. รักษา (ผลไม้) ด้วยการดองหรือฉาบ, ขนมแช่อิ่ม หรือฉาบน้ำตาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน