Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conqueress
1. หญิงผู้ได้ชัยชำนะ, หญิงที่ได้หัวใจของชายเป็นทาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน