Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conquer (คอง-เคอะ) vt. vi.
1. ปราบ, ได้เป็นทาส, ทำให้เป็นทาส, พิชิต, ชนะ, เอาชนะ, ได้ชัยชำนะ
2. ได้มา, ได้รับ, ได้เป็นกรรมสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน