Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conic sections
1. วิชาเรขาคณิตที่กล่าวด้วยรูปร่างต่างๆ ที่ได้มา โดยตัดรูปทรงกรวย กล่าวคือ, ตัดกรวยโดยมุมที่ฐานน้อยกว่ามุมของด้านข้างได้แก่ $ellipse$ คือรูปไข่, ตัดโดยมุมที่ฐานเท่ากับมุมด้านข้างได้แก่ parabola คือรูปเส้นโค้งด้านขนาน, ตัดโดยมุมที่ฐานใหญ่กว่าได้แก่ hyperbola คือรูปเส้นโค้งอ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน