Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


congregation (คองกริเก-ฌัน) n.
1. รวมกัน, ชุมนุมกัน, ออกัน, บรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่มาชุมนุมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน