Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


congest (ค็อนเจซท-) vt. vi.
1. ทำให้อัดแอ, ความอัดแอ, ทำให้ข้น, คั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน