Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conformist (ค็อนฟอ-มิซท) n.
1. ผู้ที่ยอมปฏิบัติตามนิกายศาสนาที่เป็นทางราชการของประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน