Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


confirmed (ค็อนเฟิมด-) adj.
1. (คนสูบฝิ่น) ติดงอมแงม, ฝังหัว
2. (ข่าว) ได้รับการยืนยันแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน