Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


confirmatory (ค็อนเฟิม-อะโทริ) adj.
1. รับรอง, ยืนยันว่าเป็นความจริง
2. ประกอบพิธีศีลมหาสนิท, ศีลมหาสนิท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน