Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


confidential (คอนฟิเดน-แฌ็ล) adj.
1. (เลขานุการ) ที่ไว้วางใจ, ลับ, เป็นความลับ, ด้วยท่าทางแสดงว่าเป็นความลับ, กระซิบกระซาบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน