Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


confetti (ค็อนเฟท-ทิ) p.
1. ลูกปา, กระดาษที่ใช้โปรยขว้างกันในวันรื่นเริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน