Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


confer (ค็อนเฟอ-) vt.
1. จงดูหรือจงเปรียบ โดยมากเขียนว่า cf., เช่น, ให้
2. ปรึกษา, หารือ, การประชุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน