Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conduction (ค็อน-ดัคท-, ค็อนดัค-ฌัน) n.
1. การทำ, การปฏิบัติ, ดำเนิน (กิจการ), ปฏิบัติ (ตัว), ความประพฤติ
2. การนำ, ไฟฟ้า), เป็นสื่อ (ความร้อน, นำ
3. เป็นนายวงดนตรี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน