Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concur (ค็อนเคอ-) vi.
1. บรรจบกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน
2. เห็นพ้อง, เอกฉันท์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน