Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concretion (ค็อนครี-ฌัน) n.
1. เม็ดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, ก้อนหินที่งอกขึ้นเป็นวงๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน