Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concomitant (ค็อนคอม-อิแท็นท) n. adj.
1. คู่กัน, มาพร้อมกัน, สิ่งที่มาพร้อมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน