Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concoction (ค็อนคอค-ฌัน) n.
1. คิด, ประกอบขึ้น, ผสมขึ้น, ยา อาหาร เครื่องดื่มที่ทำขึ้น
2. ต้ม, กุ, เรื่องโกหก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน