Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conclude (ค็อนคลูด-) vt.
1. อวสาน, ลงเอย, สุดสิ้นลง, จบ, ยุติ
2. มติ, ความเห็น, ปลงใจ, ลงมติ, ลงความเห็น
3. ทำ (สัญญา)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน