Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concerted (ค็อนเซิท-, ค็อนเซอ-ทิด) adj.
1. ร่วมกัน, พร้อมเพรียงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน