Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concentrate (คอน-เซ็นทเรท) n. vt. vi.
1. รวม, รวมกำลัง, เข้ามารวมกัน, ชุมนุม (พล), สำรวมความคิด
2. เคี่ยวให้ข้น
3. เพ่งเล็ง
4. เนื้อแร่, หัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน