Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


conceive (ค็อนซีฝ-) vt. vi.
1. มีท้อง, ตั้งครรภ์
2. ก่อขึ้นในใจ, คิดขึ้น, กอปรขึ้น, แต่งขึ้น, นึกฝัน, เข้าใจ, หลับตาแลเห็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน