Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


concede (ค็อนซีด-) vt. vi.
1. ยอมรับ, ยอมตาม, ยอมให้, การยินยอม, ขอยินยอม
2. ให้สัมปทาน, สัมปทาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน