Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


comtagiously (ค็อนเท-จัซลิ) adv.
1. ติดต่อ, การติดต่อทางสัมผัส, โรคติดต่อ, เชื้อโรค, เปรียบเหมือนโรคติดต่อ, แพร่หลายง่าย, มีผู้เอาอย่างมาก, ด้วยอาการที่ทำให้คนอื่นอดเอาตัวอย่างไม่ได้, ชวนให้ผู้อื่นพลอยไปด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน