Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


compulsory adj.
1. บังคับ, ใช้วิธีบังคับ, เกณฑ์, ดู compel บังคับ, มีลักษณะบังคับ, ทำให้เป็นคำนาม แปลว่าสถานที่ที่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน