Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


compulsively (ค็อมพัล-ซิฝลิ) adv.
1. เกือบจะเหมือนบังคับ, จูงใจ, (วิธีการ) เป็นเชิงบังคับ
2. (ถ้อยคำ) จูงใจ, ดึงดูด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน