Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


comprehensive (คอนพริเฮน-ซิฝ) adj.
1. รวม, สรุป
2. กว้างขวาง, กินความกว้าง
3. เข้าใจ, หยั่งรู้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน