Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


composition (คอมโพะสีฌ-อัน) n.
1. ส่วนประกอบ, ส่วนสัด, สิ่งที่ประกอบขึ้น
2. ความเรียง, เพลงที่แต่งขึ้น
3. วัตถุผสม
4. ร่างกาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน