Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


completeness (ค็อมพลีท-เน็ซ) n.
1. สร้างเสร็จ, ทำสำเร็จ, เสร็จ, บรรลุความสำเร็จ
2. ทั้งเพ, เต็มที่, เต็มอัตรา, สมบูรณ์, พร้อม, ครบ, จบ, ทีเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน