Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


complementary (คอมพลิเมน-ทะริ) adj.
1. ประกอบ, ซึ่งทำให้ครบ, ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นองค์บริบรูณ์, ซึ่งเป็นคู่กัน, (มุมสองมุม) ที่รวมกันได้ ๙๐ องศา, (สี) ที่ตรงกันข้ามเมื่อผสมกันกลายเป็นสีขาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน