Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


companionate (ค็อมแพน-ยะเน็ท) adj.
1. (การอยู่กิน) ก่อนแต่งงานจริงเพื่อทดลองว่าการแต่งงานจะยืดหรือไม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน