Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


communism n.
1. ลัทธิที่สอนว่าควรให้ทุกสิ่งเป็นของกลาง, ดู commune หมู่, ลัทธิคอมมิวนิสต์, แปลว่าสำนวน, แบบ, ธรรมเนียม
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน