Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


communion n.
1. สนทนาปราศรัย, ติดต่อ, ดู commune สนทนา
2. ส่งวิญญาณไปติดต่อ (กับพระผู้เป็นเจ้า), ทรง (ผี), นั่งทางใน
3. พิธีรับอาหารของพระผู้เป็นเจ้า, ศีลมหาสนิท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน