Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


communal (ค็อมยู-แน็ล) adj.
1. ของจังหวัด, ของประชาชน, รวมกัน, อยู่กันเป็นกลุ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน