Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commonly (คอม-มันลิ) adv.
1. ร่วมกัน, มีด้วยกัน, กลาง, ของคนทั่วไป, สาธารณะ
2. เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, พร้อมกัน
3. สามัญ, ธรรมดา, คนสามัญ
4. สามานย์, เลวทราม, ไพร่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน