Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commode (ค็อมโมด-) n.
1. ตู้บรรจุอ่างล้างหน้า หม้อปัสสาวะหรือหม้ออุจจาระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน