Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


committal (ค็อมมีท-แท็ล) n.
1. การส่งเข้าจำคุก
2. การส่งให้กรรมการพิจารณา
3. การผูกมัดตัวเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน