Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commissary (คอม-มิเซริ) n.
1. ผู้รับหน้าที่จากผู้อื่นไปปฎิบัติ, ข้าหลวง, ผู้บังคับการตำรวจ
2. นายทหารฝ่ายเกียกกาย, ที่จ่ายเสบียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน