Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commercial (ค็อมเมอ-แฌ็ล) n. adj.
1. การติดต่อ, คบค้า, ค้า, ค้าขาย, วงค้าขาย, ในทางการค้า, พาณิชย์, แจ้งความในวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน