Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commence (ค็อมเมนซ-) vt. vi.
1. ตั้งต้น, เริ่มต้น
2. พิธีให้ปริญญาที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน